Tense Paralelliği Nedir? – Açıklama ve Örnekler

Tense paralelliği nedir? Bu makalede, tense paralelliğinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Tense paralelliği, cümlelerde zamanların uyumlu bir şekilde kullanılmasıdır. Bu dilbilgisi kuralı, Türkçe’de doğru ve akıcı bir anlatım için önemlidir. Tense paralelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Tense paralelliği nedir? Tense paralelliği, cümle içindeki zamanların uyumlu bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Türkçe dilbilgisinde, cümlelerdeki zamanların birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi farklı zaman formlarının doğru bir şekilde kullanılmasını içerir. Tense paralelliği, cümlelerin anlamını netleştirir ve okuyucunun metni daha kolay anlamasını sağlar. Örneğin, “Dün parkta yürüyordum ve kuşlar şarkı söylüyor” cümlesinde geçmiş zamanda yürüme eylemi ile şimdiki zamanda kuşların şarkı söylemesi arasında bir uyum vardır. Tense paralelliği, dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanıldığında metnin akıcılığını artırır ve daha etkili bir iletişim sağlar.

Tense paralelliği nedir? Cümlelerde zamanların uyumlu kullanılmasıdır.
Bir cümledeki fiilin zamanı, diğer cümledeki fiilin zamanına uymalıdır.
Tense paralelliği, cümlelerin anlamını daha net ve anlaşılır hale getirir.
Bu kurala uyulmadığında cümleler karmaşık ve anlaşılmaz olabilir.
Tense paralelliği, dilbilgisel olarak doğru ve akıcı bir metin oluşturmayı sağlar.
 • Cümleler arasında zaman uyumu sağlanmalıdır.
 • Geçmiş zamanda başlayan bir cümle, gelecek zamanda tamamlanmamalıdır.
 • Zaman uyumsuzluğu, iletişimde anlam karmaşasına yol açabilir.
 • Fiillerin zaman formları, cümlelerin içerisinde tutarlılık gerektirir.
 • Tense paralelliği, dilbilgisel bir kuraldır ve yazılı iletişimde önemlidir.

Tense Paralelliği Nedir?

Tense paralelliği, bir cümlede kullanılan zamanların uyumlu olması anlamına gelir. Yani, bir cümledeki fiilin zamanı diğer fiillerle uyumlu olmalıdır. Tense paralelliği, bir metinde zamanların tutarlı ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar ve anlatımın akıcılığını artırır.

Tense Paralelliği Nedir? Tense Paralelliği Neden Önemlidir? Tense Paralelliği Nasıl Sağlanır?
Cümle içindeki zamanların tutarlı bir şekilde kullanılmasıdır. Tense paralelliği, cümlelerin anlamını netleştirir ve okuyucuya doğru mesajı iletmeyi sağlar. Aynı cümle içinde geçen fiiller, zamirler ve zaman zarfları aynı zaman diliminde olmalıdır.
Örneğin: “Sabah spor yapıyorum ve sonra kahvaltı ederim.” (Yanlış) Örneğin: “Sabah spor yapıyorum ve sonra kahvaltı ediyorum.” (Doğru) Örneğin: “Geçmişte yaşadığım bir olayı düşünüyorum ve çok mutlu oluyorum.” (Yanlış)

Tense Paralelliği Neden Önemlidir?

Tense paralelliği, dilbilgisel olarak doğru ve tutarlı bir anlatım sağlamak için önemlidir. Eğer bir cümledeki fiillerin zamanları uyumsuz ise, okuyucu cümlenin anlamını tam olarak anlamayabilir veya yanlış bir anlam çıkarabilir. Bu nedenle, tense paralelliği metinlerin anlaşılırlığını ve doğruluğunu artırmak için gereklidir.

 • Tense paralelliği, cümlelerde zamanların uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Bu uyumlu kullanım, cümlelerin anlaşılırlığını artırır ve okuyucunun metni daha kolay takip etmesini sağlar.
 • Tense paralelliği ayrıca yazılan metnin akıcılığını ve düzenini sağlar, buna bağlı olarak metnin etkileyiciliğini artırır.

Tense Paralelliği Nasıl Sağlanır?

Tense paralelliğini sağlamak için aşağıdaki kurallara dikkat etmek önemlidir:

 1. Her cümlede aynı zaman dilimi kullanılmalıdır.
 2. Geçmiş zaman kullanılıyorsa, tüm cümleler geçmiş zamanda olmalıdır.
 3. Gelecek zaman kullanılıyorsa, tüm cümleler gelecek zamanda olmalıdır.
 4. Şimdiki zaman kullanılıyorsa, tüm cümleler şimdiki zamanda olmalıdır.
 5. Yardımcı fiiller ve zaman belirteçleri dikkatlice seçilmeli ve uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Aynı zaman dilimi: Bir cümledeki fiiller aynı zaman diliminde olmalıdır. Örneğin, geçmiş zamanda başlayan bir cümle, geçmiş zamanda devam etmelidir.
 • Yardımcı fiillerin uyumu: Yardımcı fiiller, ana fiilin zamanına uygun olarak seçilmelidir. Örneğin, “yardımcı fiil + -ing” yapısı kullanılıyorsa, diğer cümlelerde de aynı yapı kullanılmalıdır.
 • Zaman zarflarının uyumu: Zaman zarfları, cümledeki fiillerin zamanına uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin, “dün” zaman zarfıyla başlayan bir cümle, geçmiş zamanda devam etmelidir.

Tense Paralelliği Neden Hatalı Olabilir?

Tense paralelliği hatalı olabilir çünkü dilbilgisi kurallarına uyulmamasından kaynaklanabilir. Bazı yaygın hatalar şunlardır:

Neden Hatalı Olabilir? Örnekler Çözüm Önerileri
Farklı zaman formlarının karıştırılması “Gelirken, telefonum çalıyor” (Gelirken: şimdiki zaman, çalıyor: geniş zaman) Tüm cümlede aynı zaman formu kullanılmalıdır. Örneğin: “Gelirken, telefonum çalıyor.”
Zaman uyumunun sağlanmaması “Dün okula gitti ve arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı” (Dün: geçmiş zaman, oyun oynamaya başladı: şimdiki zaman) Tüm cümlede zaman uyumu sağlanmalıdır. Örneğin: “Dün okula gitti ve arkadaşlarıyla oyun oynadı.”
Anlatımın tutarlı olmaması “Gelecek hafta sinemaya gittim ve filmi beğeniyorum” (Gelecek hafta: gelecek zaman, gittim: geçmiş zaman, beğeniyorum: şimdiki zaman) Anlatımın tutarlı olması için aynı zaman dilimi kullanılmalıdır. Örneğin: “Gelecek hafta sinemaya gideceğim ve filmi beğeniyorum.”
 • Karışık zamanlar: Bir cümlede farklı zaman dilimlerinin karışması.
 • Yardımcı fiil hataları: Yardımcı fiillerin yanlış kullanılması veya uyumsuz seçilmesi.
 • Zaman zarfı hataları: Zaman zarflarının yanlış veya uyumsuz bir şekilde kullanılması.

Tense Paralelliği İngilizce Dilinde Nasıl Kullanılır?

İngilizce dilinde tense paralelliği sağlamak için aşağıdaki kurallara dikkat etmek önemlidir:

İngilizce dilinde tense paralelliği, bir cümle içinde zamanların uyumlu kullanılmasıdır ve dilbilgisel tutarlılık sağlar.

 • Simple Present Tense: Genel doğruları ifade ederken kullanılır. Örneğin, “The sun rises in the east.” (Güneş doğuda doğar.)
 • Present Continuous Tense: Şu anda devam eden eylemleri ifade ederken kullanılır. Örneğin, “I am studying for my exam.” (Sınavım için çalışıyorum.)
 • Simple Past Tense: Geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade ederken kullanılır. Örneğin, “She finished her homework yesterday.” (Dün ödevini bitirdi.)
 • Past Continuous Tense: Geçmişte devam eden eylemleri ifade ederken kullanılır. Örneğin, “They were playing football when it started raining.” (Yağmur yağmaya başladığında futbol oynuyorlardı.)

Tense Paralelliği Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tense paralelliği yazarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Tense paralelliği yazarken, zamanların tutarlı olması ve aynı zaman dilimindeki fiillerin kullanılması önemlidir.

 • Anlatımın tutarlılığı: Bir metinde aynı zaman dilimini kullanmak önemlidir. Geçişlerde tutarlılık sağlanmalıdır.
 • Geçişlerin doğal olması: Tense değişiklikleri, anlatım akışını bozmadan ve doğal bir şekilde yapılmalıdır.
 • Tense kullanımına özen göstermek: Tense kullanımında hatalardan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Dilbilgisi kurallarına uygunluk önemlidir.

Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti